Lista čekanja: 19.03.2017.
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu
PacijentBroj potvrdeDatum upisaDatum prijemaNapomena
MI0591703030400620062116181175908.12.2016.31.08.2017.kontrola
KA0782321011000620062116181685109.12.2016.18.09.2017.kontrola
povratak na popis klinika