Lista čekanja: 19.03.2017.
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze
PacijentBroj potvrdeDatum upisaDatum prijemaNapomena
RZ0881014966700620062117015916331.01.2017.21.03.2017.kontrola
HN5262664588700620062117019535407.02.2017.21.03.2017.
RI1001843073700620062117015916631.01.2017.21.03.2017.kontrola
FT5231476246200620062117019960907.02.2017.28.03.2017.
ĆI0017026085900620062117026085916.02.2017.28.03.2017.
MF0111183496900620062117026838817.02.2017.28.03.2017.kontrola
UM5231741388300620062117029207222.02.2017.11.04.2017.
SD0411159073100620062117037198107.03.2017.11.04.2017.kontrola
LI5202499697700620062117032665428.02.2017.11.04.2017.kontrola
BP0511830272600620062117019983607.02.2017.25.04.2017.kontrola
ŠP0161790118200620062117042009714.03.2017.25.04.2017.kontrola
KH5242683804000620062117042863515.03.2017.25.04.2017.
ML0791012214900620062117021795509.02.2017.13.06.2017.kontrola
povratak na popis klinika