Lista čekanja: 19.03.2017.
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad
PacijentBroj potvrdeDatum upisaDatum prijemaNapomena
BI5271554610200620062117031464727.02.2017.22.03.2017.
DŠ0017030404400620062117030404423.02.2017.22.03.2017.
JŽ5261006041800620062117032666228.02.2017.22.03.2017.
MĐ5232344465900620062117039237709.03.2017.29.03.2017.
CV5231627148000620062117039452809.03.2017.29.03.2017.
VS5231274274700620062117040235410.03.2017.29.03.2017.
JZ0017040626600620062117040626613.03.2017.05.04.2017.
ŠS0311980713900620062117040985913.03.2017.05.04.2017.kontrola
RN0017041332900620062117041332913.03.2017.05.04.2017.
ŽM5232411321600620062117043929016.03.2017.12.04.2017.
OD5292653309600620062117044755617.03.2017.12.04.2017.
PB1140019816400620062116179994706.12.2016.11.10.2017.kontrola
povratak na popis klinika