Lista čekanja: 19.03.2017.
NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad
PacijentBroj potvrdeDatum upisaDatum prijemaNapomena
KO0017038447800620062117038447808.03.2017.22.03.2017.
PV0017039448800620062117039448809.03.2017.22.03.2017.
DV1142659395400620062117039467909.03.2017.22.03.2017.
PV5201234693400620062117043969716.03.2017.22.03.2017.
PK0017040239700620062117040239710.03.2017.22.03.2017.
PD5202444110700620062117040242810.03.2017.22.03.2017.
SA0040329935300620062117041330013.03.2017.29.03.2017.
KM1141483938900620062117042048314.03.2017.29.03.2017.
KM0801982369300620062117042078014.03.2017.29.03.2017.kontrola
MD0017042207400620062117042207414.03.2017.29.03.2017.
povratak na popis klinika