Lista čekanja: 19.03.2017.
ONK-ATG-ambulanta za tumore glave i vrata
PacijentBroj potvrdeDatum upisaDatum prijemaNapomena
MJ0941984290900620062117031490927.02.2017.22.03.2017.kontrola
ŠM0880192621900620062117040853513.03.2017.22.03.2017.kontrola
KA1140034029500620062117042049314.03.2017.22.03.2017.kontrola
VD0101607046900620062117037501307.03.2017.23.03.2017.kontrola
VA0101397625600620062117038513208.03.2017.29.03.2017.kontrola
SJ0400498947000620062117044534917.03.2017.29.03.2017.kontrola
ŠB0112043834200620062117015121630.01.2017.30.03.2017.kontrola
FT1140038424000620062117036452506.03.2017.30.03.2017.kontrola
SZ5201578674300620062117023002313.02.2017.30.03.2017.kontrola
MB0781590400600620062117043733916.03.2017.30.03.2017.kontrola
BS1140038751500620062117014614830.01.2017.05.04.2017.kontrola
JA0621940549300620062117016014601.02.2017.05.04.2017.
VM1140441299500620062117044698017.03.2017.05.04.2017.kontrola
FM1140220719700620062117035219103.03.2017.06.04.2017.kontrola
CI1051737294900620062117024782815.02.2017.12.04.2017.kontrola
LM5232428108200620062117028129221.02.2017.26.04.2017.kontrola
KŽ1140580095000620062117039685610.03.2017.08.06.2017.kontrola
HA0102236782700620062117040564913.03.2017.06.07.2017.kontrola
povratak na popis klinika