Lista čekanja: 19.03.2017.
ORL -NS9- 1 jednodnevna kirurgija klinike za bol. uha, nosa, grla i kir. glave i vrata
PacijentBroj potvrdeDatum upisaDatum prijemaNapomena
PJ0410956351200620062117029974923.02.2017.24.03.2017.kontrola
MA0992250047400620062117043809716.03.2017.24.03.2017.kontrola
MI5230676389600620062117042511215.03.2017.31.03.2017.kontrola
MD0791800375600620062117043394716.03.2017.31.03.2017.kontrola
PB5201756262900620062117024903015.02.2017.07.04.2017.kontrola
povratak na popis klinika