Lista čekanja: 19.03.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe. Primjer: INT-GEA-12B-3

Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija
CMZ-49A-2-psihoterapija
CMZ-49A-3-psihoterapija
CMZ-49A-4-psihoterapija
CMZ-49A-5-psihoterapija
CMZ-49A-6-psihoterapija
CMZ-49A-A- psihoterapija
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak
CMZ-49H4- savjetovalište za teškoće učenja
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja
CMZ-49K1-savjetovalište za nezaposlene
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku
CMZ-CDB1- dnevna bolnica
CMZ-CDB2- dnevna bolnica
CMZ-CDB3- dnevna bolnica
CMZ-CDB4- dnevna bolnica
CMZ-CDB5- dnevna bolnica
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti
DKR-AMG 1-ambulanta za medicinsku genetiku
DKR-AMG 2- ambulanta za medicinsku genetiku
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju
DKR-DBR-dnevna bolnica
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga
DKR-NEO-UZV mozga
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju
DKR-NSU-Ambulanta za pedijatrijsku dijalizu i transplantaciju bubrega
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju
DKR-PEN-UZV
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu
DKR-RPA-odjel za pedijatrijsku i adoscelentnu reumatologiju
FMR-FM1-fizijatrijska ambulanta
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne
FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro
FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II
GIN-BA1-odjel babinjača
GIN-CEF-DB3-dnevna bolnica ginekologije
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost
GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost
GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju
GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela
GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel
GIN-CKU-JKG-1-dnevna bolnica ginekološke kirurgije i urologije
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka
GIN-GIK-G11-1-UZV ambulanta za bolesti dojke
GIN-GIK-ZZGO
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta
INT- DPD I AP1
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija
INT-CKC-odjel
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Kunović
INT-GEA-12B-3
INT-GEA-12B-4
INT-GEA-12B-5
INT-GEA-ABI1-Ambulanta za biliopankreatične bolesti Prof. N. Rustemović
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš
INT-GEA-AUC2-Ambulanta za kliničku prehranu i upalne bolesti crijeva Prof. Ž. Krznarić
INT-GEA-AUC3-Ambulanta za celijakiju i upalne bolesti crijeva Dr. S. Čuković-Čavka
INT-GEA-AUC5-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. N. Turk
INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 3
INT-GEA-JKH-1
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije
INT-GEO-LPE Anestezija
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2
INT-GEO-LPE RTG sala 4
INT-GEO-LPE UZV Sala 5
INT-GEO-odjel
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti
INT-HEM Biopsija
INT-HEM-CHM-Centar za hemofiliju RH
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani
INT-IIS-A18
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju
INT-IMU-IZT-stacionar zavoda za kliničku imunologiju i upalne reumatske bolesti
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju
INT-NEF-AO9-AMB 1
INT-NEF-AO9-AMB 2
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka
INT-NEF-NDG3-ambulanta za kaptoprilske testove
INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju
INT-OZF-OKF-stacionar zavoda za kliničku farmakologiju
INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b
INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida
INT-ZZD-amb1
INT-ZZD-amb2
INT-ZZE - dr. Solak endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- dr.sc. Matovinović Osvatić endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- Ambulanta za uzv i punkciju štitnjače
INT-ZZE- doc. Giljević endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- dr. Baretić endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- dr. Dušek endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- dr. Kraljević endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- dr. Škorić endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- dr.Balaško endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- prim.dr.sc. Jelčić endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- prof. Pavlić- Renar endokrinološka ambulanta
INT-ZZE- prof.dr.sc. Kaštelan endokrinološka ambulanta
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače
INT-ZZE-Ambulanta za debljinu
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju
INT-ZZE-Ambulanta za neuroendokrine tumore
INT-ZZE-COS-denzitometrija
INT-ZZE-EDB-dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju (Zelena zgrada 1.kat soba 236)
INT-ZZE-soba oe/ambulanta
INT-ZZE-stacionar zavoda za endokrinologiju
KAI-ALB-ambulanta za liječenje boli
KAI-ANS-anesteziološka ambulanta
KAI-ANS-UROLOŠKA-anesteziološka ambulanta
KIR- HITNA TRAUMA
KIR-21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju
KIR-21C-spec. ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju
KIR-A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju
KIR-A24-spec. ambulanta za proktologiju
KIR-AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju
KIR-AB3- zavod za gastrointestinalnu kirurgiju
KIR-ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju
KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju
KIR-ATK2 spec. ambulanta za traumatologiju
KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija
KIR-OJK - Plastična kirurgija
KIR-OJK-JS2
KIR-OJK-JS5
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju
KKK-NPP
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21)
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19)
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5)
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5)
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat)
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6)
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3)
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8)
KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15)
KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3)
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat)
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9)
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1)
KOŽ-NKB-Ambulanta za nasljedne kožne bolesti
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13)
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat)
KPB- JA6- 1 Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje
KPB-DJB-dnevna bolnica
KPB-DJB-Dnevna bolnica - poliklinika
KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta
KPB-JA1- opća pulmološka ambulanta
KPB-JA1-PP-opća pulmološka ambulanta
KPB-JA2-amb. za intersticijske bolesti
KPB-JA3-ambulanta za tumore pluća i sredoprsja
KPB-JA4-ambulanta za respiracijske infekcije i tuberkulozu
KPB-JA5-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća
KPB-JA6-ambulanta za respiracijske alergije
KPB-JA7-ambulanta za bolesti plućne cirkulacije
KPB-JA8-ambulanta za predtransplantacijsku obradu i praćenje transplantiranih
KPB-JI2-Odjel postintenzivne skrbi
KPB-JI3- ambulanta za polisomnografiju
KPB-JI3-klinička jedinica za polisomnografiju
KPB-JI4-Odjel za bolesti plućne cirkulacije
KPB-JIK- kardio-respiratorna dijagnostika
KPB-JK3- 1 radilište za difuziju i spirometriju
KPB-JK3- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju
KPB-JK3- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda
KPB-JO1 - Odjel za opstruktivne bolesti pluća
KPB-JO2-Odjel za alergologiju
KPB-JT1-Odjel za tumore pluća
KPB-JT2- Odjel za rijetke tumore toraksa
KPB-JT3- Odjel za tumore sredoprsja
KPB-PIP - Zavod za intersticijske bolesti pluća
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju
KPB-PR1- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku
LAB-PETROVA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku
NRK-ANP/ambulanta za neuropsihologiju
NRK-AON 1/neurokirurška ambulanta 1
NRK-AON 2/neurokirurška ambulanta 2
NRK-AON 3/neurokirurška ambulanta 3
NRK-AON 4/gamma knife ambulanta
NRK-NRG-Specijalistički zavod za neurokirugiju dječje dobi
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih
NRL-A46-centar za epilepsiju i paroksizmalne bolesti
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2
NRL-AKN2-PP-opća neurološka ambulanta 2- poslijepodnevni rad
NRL-AKN3-opća neurološka ambulanta 3
NRL-AKN4-opća neurološka ambulanta 4
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad
NRL-CVB-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije
NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad
NRL-DMB-ambulanta za demijelinizacijske bolesti
NRL-EKS2-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti - popodnevni rad
NRL-EKS-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti
NRL-EMNG 1 laboratorij
NRL-EMNG 2 laboratorij
NRL-EMNG 2a laboratorij
NRL-EMNG 3 laboratorij
NRL-EMNG 4 laboratorij
NRL-GNB2-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol - popodnevni rad
NRL-GNB-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol
NRL-KGN2-ambulanta za kognitivnu neurologiju - popodnevni rad
NRL-KGN-ambulanta za kognitivnu neurologiju
NRL-LKF- laboratorij za ispitivanje kognitivnih funkcija
NRL-LKN-laboratorij za kognitivnu neurologiju
NRL-LUD-laboratorij za UZV dijagnostiku
NRL-LVF- laboratorij za testiranje autonomnog živčanog sustava
NRL-NBE- Ambulanta za neuromuskularne bolesti
NRL-NEL- laboratorij za neuropsihologiju
NRL-NFL-EEG laboratorij
NRL-NFL-ODJELNI EEG laboratorij
NRL-NFZ1-laboratorij za evocirane potencijale 1
NRL-NFZ2-laboratorij za evocirane potencijale 2
NRL-NG4-E- Ambulanta za logopediju
NRL-NO1- I odjel NRL
NRL-NO2- II odjel NRL
NRL-NO4- IV odjel NRL
NRL-NO6- VI odjel NRL
NRL-NRD-laboratorij za ispitivanje cerebralne cirkulacije
NRL-SPB-ambulanta za spinalne bolesti
NRL-VPR2-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže - popodnevni rad
NRL-VPR-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže
OČI-ELDG-OI2-kabinet za funkc. ispitivanja,elektrodijagnostiku i UZV
OČI-FAG-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc.angiografiju
OČI-Goldmann-OC8,OCG-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju
OČI-KBM-OI7- Kabinet za bolesti mrežnice
OČI-LASER-OI1-Kabinet za lasersku koagulaciju
OČI-NOA-OC9-kabinet za neurooftalmologiju
OČI-OC3,OČG,OČN-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA BOLESTI ORBITE I ADNEKSA OKA,GLAUKOM, NEUROOFTALMOLOGIJU
OČI-OC4-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA DJEČJU OFTALMOLOGIJU
OČI-OC7-kabinet za glaukom
OČI-OCT-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc. angiografiju
OČI-Octopus 900- A -OC8,OC9-kabinet za perimetriju, tomografiju i neurooftalmologiju
OČI-Octopus 900- B -OC8,OC9-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju
OČI-OČM,OČŽ-ODJEL ZA KIRURGIJU STRAŽNJEG SEGMENTA OKA, BOLESTI MREŽNICE I ŽILNICE
OČI-OČR-ODJEL ZA BOLESTI I KIRURGIJU ROŽNICE
OČI-OI3-2 ORDINACIJA ZA STRAB. S. PERIĆ
OČI-OI3-3 ORDINACIJA ZA STRAB. M. BARIŠIĆ KUTIJA
OČI-OI3-4 ORDINACIJA ZA STRAB. Z. JURATOVAC
OČI-OI3-ORDINACIJA ZA STRABIZAM
OČI-OI4-kabinet za kontaktne leće
OČI-OI5-3-opća oftalmološka ambulanta 3
OČI-OI5-5-kabinet za optometriju
OČI-OI6-1-dječja oftalmološka ambulanta - dr. Barišić Kutija
OČI-OI6-dječja oftalmološka ambulanta
OČI-OI8-Ambulanta za prednji segment oka
OČI-OI9- Ambulanta za plastiku i orbitu
OČI-OJK
OČI-Opća oftalmološka ambulanta 4
ONK-ARG-ambulanta za radioterapiju tumora glave i vrata, SŽS
ONK-ARP-ambulanta za radioterapiju tumora probavnog sustava
ONK-ARU-ambulanta za radioterapiju urogenitalnih tumora
ONK-ATD-ambulanta za tumore dojke
ONK-ATG-ambulanta za tumore glave i vrata
ONK-ATM- ambulanta za mezenhimalne tumore
ONK-ATP-ambulanta za tumore probavnih organa
ONK-ATS-ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava
ONK-ATU-ambulanta za tumore urogenitalnog sustava
ONK-CRI-odjel za tumore želuca i crijeva
ONK-KPT-KOBALT- kabinet za planiranje telekobaltne radioterapije
ONK-KT1-PETROVA- kabinet za planiranje tele-radioterapije -1
ONK-ON4-ambulanta za radioterapiju prsnog koša i dojke
ONK-ON5-CT-SIM-kabinet za simulaciju i planiranje teleradioterapije
ONK-ON9-dnevna bolnica onkologija
ONK-ONC1-kabinet za kemoterapiju
ONK-ONC2-kabinete za kemoterapiju
ONK-PHM 2-Ambulanta za radioterapiju hematoloških i mezenhimalnih tumora
ONK-UZ1-kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke
ORL -NG2- Klinička jedinica za lasersku i end. kir. glave i vrata
ORL -NG3-1- Logopedska amb.1-Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba
ORL -NG3-2- Logopedska amb.2-Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi
ORL -NG3-4- Fonijatrijska amb. 4
ORL -NG3-5- Logopedska amb. 5 - Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba
ORL -NG3-6- Fonijatrijska amb. 6
ORL -NG3-7- Fonijatrijska amb. 7
ORL -NG4-1-Audiološka ambulanta 1
ORL -NG4-2-Audiološka ambulanta 2
ORL -NG4-3-LOG 1- logopedska ambulanta 1
ORL -NG4-4-LOG 2- logopedska ambulanta 2
ORL -NG4-6-Vestibulološka ambulanta
ORL -NG4-7-Evocirani potencijali 1
ORL -NG4-8-Otološka audiologija
ORL -NG6-1- ORL AMB 16
ORL -NG6-2- ORL AMB 17
ORL -NG6-3 - ORL AMB 19
ORL -NG6-4- ORL AMB 21
ORL -NS7- citološka ambulanta
ORL -NS8 - Mali kirurški zahvati
ORL -NS9- 1 jednodnevna kirurgija klinike za bol. uha, nosa, grla i kir. glave i vrata
ORL -OOV-onkološka ambulanta
ORL -Stacionari klinike za bolesti uha, nosa, grla i kirugiju glave i vrata
ORL-OJK
ORT- Amb. 2
ORT- Amb. 3
ORT- Amb. 4
ORT- Amb. 5
ORT- Amb. 6
ORT- Odjel I, II i III klinike za ortopediju
ORT-110 ORT Dječja amb.
ORT-110 ORT-Amb. za koštane displazije
ORT-111-fizijatrijska ambulanta
ORT-111-fizikalna terapija
ORT-3. Dječja ambulanta (UZV)
ORT-4. Dječja ambulanta (UZV)
ORT-6. Dječja ambulanta (UZV)
ORT-anesteziološka ambulanta
PSI-Ambulanta za interdisciplinarnu psihijatriju
PSI-EEG 1
PSI-OPĆA 1
PSI-PA3-1-Grubišin Jasmina
PSI-PA3-2-Medved Vesna
PSI-PA3-3 -Štalekar Vlasta
PSI-PA3-4 - I. Kekin
PSI-PA3-8 -Kudlek-Mikulić Suzana
PSI-PA4-1 -Marčinko Darko
PSI-PA4-3 -Skočić Milena
PSI-PA4-4 -Šeparović Lisak Maja
PSI-PD1
PSI-PD3
PSI-PHP-1 -Janović Špiro
PSI-PHP-2- djeca -Kramarić Milivoj
PSI-PHP-2 -Kramarić Milivoj
PSI-PHP-3 -Tentor
PSI-PI2 Odjel za intenzivno liječenje (pojačani nadzor)
PSI-PPF-1 -Begić Dražen
PSI-PPH Specijalistički zavod za personologiju i por. hranje.
PSI-PS1 Odjel za produženo liječenje
PSI-PS2 Odjel za prve psihoze
PSI-PS3-1 -Aukst-Margetić Branka
PSI-PS3-2- Mahnik Mirta
PSI-PS3-4 -Kosanović-Rajačić Biljana
PSI-PS3-5 -Rojnić Kuzman Martina
PSI-PS3-8 -Madžarac Z.
PSI-PS4 Odjel za produženo liječenje
PSI-PS5-1 -Bajs-Janović Maja
PSI-PS5-10 -Štimac Zoran
PSI-PS5-2 -Esapović Greš Neda
PSI-PS5-4 -Mihaljević-Peleš Alma
PSI-PS5-5 -Popović-Knapić Vesna
PSI-PS5-6 -Šagud Marina
PSI-PS5-8 -Vukoja Maja
PSI-PS6 Zavod za anksiozne i stresom izazvane poremećaje
PSI-PS7-4 -Malnar Živko
PSI-PS7-7 -Mihelčić Franulić Sandra
PSI-PS7-9-Plevelj Zajec Jasmina
ROP- FT2 i FT3 - odjel primarne i odsjek sekundarne protetičke rehabilitacije
ROP-AUZ/F-ultrazvučna dijagnostika
ROP-FT4-Kinezi-elekro- kl. jedinica za fizikalnu terapiju
ROP-FT4-Rehab-neuro-kl. jedinica fizikalna terapija
ROP-FT4-Udarni val-kl. jedinica za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju
ROP-FT6-EMNG- ambulanta za elektromiografiju
ROP-FT8 I- Ortopedsko-protetička amb. za donje i gornje ekstremitete - prim. Živković
ROP-FT8 II-ambulanta za ortopedska pomagala - ortotika
ROP-FT8 III-opća ortopedska ambulanta
ROP-FT9 II - opća + neurorehabilitacijska fizijatrijska ambulanta
ROP-FT9 III - opća + protetička fizijatrijska ambulanta
ROP-FT9 IV - opća + neurorehabilitacijska fizijatrijska ambulanta
ROP-FT9 V - opća fizijatrijska ambulanta
ROP-FT9 VI - opća fizijatrijska ambulanta
SKŽ - BDS - Dnevna kardiološka bolnica
SKŽ- 1 UZV SRCA
SKŽ- 2 Kompleksna ehokardiografija
SKŽ- 3 Kompleksna ehokardiografija
SKŽ-AMB 1-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju
SKŽ-AMB 2-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju
SKŽ-AMB 3-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju
SKŽ-AMB 4-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju
SKŽ-AR1- ambulanta za aritmije
SKŽ-AZS- Ambulanta za zatajivanje srca i transpl. kardiologiju
SKŽ-KNA-kabinet za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku
SKŽ-KS1-Zavod za opću kliničku kardiologiju
SKŽ-KS2-Zavod za bolesti zalistaka i prirođene bolesti srca
SKŽ-KSE-TILT-UP TEST-kabinet za ergometriju
SKŽ-PSBO - AMBULANTA ZA PRIROĐENE SRČANE BOLESTI ODRASLIH
SKŽ-SK3-Zavod za ishemijsku bolest srca
SKŽ-SK4-Zavod za bolesti krvnih žila
SKŽ-SK7-Odjel za postintenzivno liječenje, zatajivanje srca i transplantaciju
SKŽ-SK8-Odjel za aritmije
SKŽ-SZ5-EKG holter-kabinet za ergometriju
SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju
SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju
SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca
STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju
STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta
STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta
STO-ABZ-MALA - mala ambulanta za bolesti zubi
STO-ABZ-VELIKA - velika ambulanta za bolesti zubi
STO-AZO-SOR1-Ortodoncija
STO-AZO-SOR2-Ortodoncija
STO-AZO-SOR3-Ortodoncija
STO-AZO-SOR4-Ortodoncija
STO-AZO-SOR5-Ortodoncija
STO-AZO-SOR6-Ortodoncija
STO-KND-DESNA - ambulanta za dječju stomatologiju I
STO-KND-LIJEVA - ambulanta za dječju stomatologiju II
STO-OJK - Stomatologija
STO-PAR - Ambulanta za parodontologiju
STO-PAR- vježbaona
STO-PAR-SALA - operacija
STO-PAR-Soba pročelnika
TOR-J32-D-dnevna bolnica torakalne kirurgije
TOR-J32-Torakokirurška ambulanta
TOR-J33-anesteziološka ambulanta
TOR-PJ7-ambulanta za bolesti jednjaka
TOR-PJ9-ambulanta za bol
TOR-TK2-kirurški odjel
URO-A29/1a-spec. ambulanta urološke klinike 1
URO-A29/1b-spec. ambulanta urološke klinike 1
URO-A29/1-spec. ambulanta urološke klinike 1
URO-A29/2 spec. ambulanta urološke klinike
URO-A29/3-spec. ambulanta urološke klinike 3
URO-A29-AND-spec. ambulanta urološke klinike 2
URO-A29-ONK-spec. ambulanta urološke klinike 2
URO-AND-androloška ambulanta
URO-CUK-elektrostimulacija-centar za urodinamiku i kontinentnost
URO-CUK-urodinamika-centar za urodinamiku i kontinentnost
URO-CZP-Centar za prostatu
URO-DB2-BIOPSIJE-dnevna bolnica urologije
URO-FLW-ambulanta za uroflow
URO-ICU-intervencijski centar za urolitijazu sa ESWL
URO-JKU
URO-MKB-Centar za prostatu-Dijagnostika
URO-odjel
URO-odjel litijaza
URO-odjel žurna
URO-ONK-ambulanta za urološku onkologiju
URO-PST-Centar za prostatu-Prostatitis
URO-U10-CISTOSKOPIJA-urološka endoskopija
URO-U10-JJ- urološka endoskopija
URO-U20-ambulanta za nefrolitijazu
ZNM-A75-1/SOBA 2-AMBULANTA I
ZNM-A75-2/SOBA 3-AMBULANTA II
ZNM-A75-3/SOBA 7-AMBULANTA III
ZNM-A75-denzitometrija - soba 5
ZNM-ambulanta za osteoporozu
ZNM-funkcionalna scintigrafija
ZNM-GAMMA
ZNM-GAMMA djeca
ZNM-L75-radioizotopni laboratorij
ZNM-L75-scintigrafija kosti
ZNM-NUT-klinička jedinica za PET i PET/CT
ZNM-scintigrafija bubrega
ZNM-SRCE
ZNM-UZV
ZNM-UZV 1
ZNM-UZV 2
ZNM-UZV 3
ZNM-ZNO-odjel kl. zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja
ZPA-UZV-cit.punkcija
ZPA-ZZC1
ZZR-CT DG5
ZZR-CT DG6
ZZR-CT NATIVNO + KS
ZZR-CT Poliklinika DG22
ZZR-CT-JOR DG25
ZZR-DENZITOMETRIJA DG21
ZZR-MAMOGRAFIJA DG20
ZZR-mamografija screening NPP
ZZR-MCUG DG3
ZZR-MR DG 8,16,24
ZZR-MR Rebro gl.zgrada DG8
ZZR-MR Rebro Poliklinika DG16
ZZR-MR Šalata DG24
ZZR-PROBAVA DG2
ZZR-RTG KOSTI DG15
ZZR-RTG PLUĆA-JORDANOVAC DG23
ZZR-SI RTG kosti DG15
ZZR-UZV POLI DOJKE DG 17,18,19
ZZR-UZV POLIK- DOPPLER DG13,14
ZZR-UZV-CENT 7
ZZR-UZV-DG4