Lista čekanja: 19.03.2017.
URO-CUK-elektrostimulacija-centar za urodinamiku i kontinentnost
PacijentBroj potvrdeDatum upisaDatum prijemaNapomena
BB0941638580700620062117037602507.03.2017.20.03.2017.
NS0780204241000620062117031209024.02.2017.20.03.2017.
KF1140079999200620062117042601315.03.2017.20.03.2017.
BB0941638580700620062117044335217.03.2017.21.03.2017.
NS0780204241000620062117044336417.03.2017.21.03.2017.
KF1140079999200620062117044336817.03.2017.21.03.2017.
BB0941638580700620062117043005015.03.2017.27.03.2017.
KF1140079999200620062117043003815.03.2017.27.03.2017.
RŽ5202572202600620062117043915016.03.2017.27.03.2017.
RŽ5202572202600620062117043920216.03.2017.03.04.2017.
povratak na popis klinika